เกลือแช่อาบ-บำรุงผิว

Show your new healthy skin. Body Bath Salt is a product that aids in body cleansing. Bath salt also has exfoliating properties, which aid in removing dead skin cells. Moister bath salt also helps to prevent bacteria caused by damp conditions. Each scent has unique properties; Charm bath salt is available in various fragrances to suit your preferences or market demand.

ติดต่อทำแบรนด์
Body bath salt by charm

Remove dead skin cells and reduce musty odor. Ready to stop bacteria

Bathing spa salt helps to reduce rashes, acne, and weak skin problems. Moisturizes the skin while also relieving stress. Help relieve aches, stiffness, and sprains.

Our Product

Image Gallery

body bath salt

Cleans the skin, reduces odor, and inhibits bacteria.

Create a body bath scrub brand, create a body bath salt formula, plan a marketing campaign, and full service, only at Charm Cosmet

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวนโยบายการใช้คุกกี้